14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsretsloven § 22

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsretsloven § 22:

Til § 22
Den foreslåede bestemmelse regulerer forholdet mellem de faglige voldgiftsretter og de almindelige domstole.Til stk. 1 bemærkes, at overenskomstfortolkning er de faglige voldgiftsretters kerneområde, og på dette område har de enekompetence, jf. dog § 9, stk. 1, nr. 1 og 7, og § 10, stk. 1, 2. pkt., om afgørelse af sådanne u...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.