14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsretsloven § 16

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsretsloven § 16:

Til § 16
Stk. 1-3 og stk. 4 er en uændret videreførelse af den gældende lovs § 16, dog er »domsforhandling« ændret til »hovedforhandling« i overensstemmelse med en tilsvarende ændring af sprogbrugen i retsplejeloven, jf. § 1, nr. 1, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige love (Politi- og domstolsreform)...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.