14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 16

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Forberedelsen af sagen til eventuel hovedforhandling finder sted i et eller flere forberedende retsmøder.

•••

Stk. 2 Under de forberedende retsmøder beklædes retten af formanden, en af næstformændene eller sekretariatslederen.

•••

Stk. 3 Med parternes samtykke kan retten afgøre sagen på et forberedende retsmøde. Afgørelsen kan med parternes indforståelse træffes ved beslutning.

•••

Stk. 4 De forberedende retsmøder afholdes for lukkede døre, jf. dog stk. 5. Med parternes tiltræden kan retsformanden dog tillade andre end partsrepræsentanterne at overvære retsmøderne.

•••

Stk. 5 Møder, der afholdes med henblik på sagens afgørelse efter stk. 3, foregår for åbne døre. Retsformanden kan dog beslutte, at dørene undtagelsesvis skal lukkes.

•••
profile photo
Profilside