14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 15

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Sekretariatet sender snarest muligt et eksemplar af klageskriftet med bilag til indklagede og opfordrer samtidig denne til at afgive svarskrift med eventuelle bilag. Om fornødent lader sekretariatet klageskriftet forkynde for indklagede efter retsplejelovens regler om forkyndelse.

•••

Stk. 2 Svarskriftet skal indeholde

  • 1) indklagedes påstand,

  • 2) en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

  • 3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, indklagede vil påberåbe sig.

•••
profile photo
Profilside