14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsretsloven § 10

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsretsloven § 10:

Til § 10
Stk. 1 svarer med enkelte - rent sproglige - ændringer til den gældende lovs § 10.Stk. 2 er nyt. Det foreslås udtrykkeligt lovfæstet - helt i overensstemmelse med hidtidig praksis - at Arbejdsretten ikke blot beskæftiger sig med kollektive overenskomster, men også med lovgivningsspørgsmål, når en stillingtagen hertil er af betydning ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.