14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 10

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Hører en sag i sin helhed under en faglig voldgiftsret, jf. § 21, kan Arbejdsretten afvise sagen. Er parterne enige derom, kan retten dog afgøre sagen. Hører sagen delvis under en faglig voldgiftsret, kan retten udsætte sagens behandling, til voldgiftskendelse er afsagt.

•••

Stk. 2 Arbejdsretten kan behandle en sag indbragt i henhold til § 9, selv om stillingtagen til lovgivning er af betydning for afgørelsen af sagen.

•••
profile photo
Profilside