14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 21

Lov om arbejdsmiljø paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Arbejdstilsynet kan påbyde, at undersøgelsen gennemføres straks eller inden for en frist.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at undersøgelser m.v., der er forlangt af Arbejdstilsynet efter stk. 1, skal ske ved anvendelse af den nødvendige sagkundskab. Bekendtgørelse om kompetencepåbud

•••
profile photo
Profilside