14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven Kapitel 7

Lov om arbejdsmiljø kapitel 7

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Arbejdsmiljøloven

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§45 Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Stk. 2 Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§46 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v., herunder om Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

  • 1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,

  • 2) forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion, udførelse og opstilling,

  • 3) godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller overlades til brugeren eller tages i brug,

  • 4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.

§47 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om forbud mod at fremstille, importere, overdrage, overlade, udstille eller anvende særligt farlige tekniske hjælpemidler.

profile photo
Profilside