14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsmiljøloven § 84

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsmiljøloven § 84:

Strafferammen for overtrædelser af arbejdsmiljøloven er ved tidligere ændringer af loven blevet hævet. Ved lov nr. 380 af 13. juni 1990 blev strafferammen således hævet fra bøde eller hæfte til fængsel i indtil 1 år og ved lov nr. 373 af 20. maj 1992 blev strafferammen hævet til fængsel i indtil 2 år.§§ 84 og 89, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.