14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 81c

Lov om arbejdsmiljø paragraf 81c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§81c Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Arbejdstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov, skal foregå digitalt. Efter forhandling med den pågældende minister kan tilsvarende regler fastsættes for andre offentlige myndigheder, som har opgaver efter denne lov. Bekendtgørelse om kompetencepåbud Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••
profile photo
Profilside