14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 7a

Lov om arbejdsmiljø paragraf 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a En arbejdsmiljøorganisation kan omfatte

  • 1) flere driftsmæssigt forbundne virksomheder,

  • 2) flere arbejdsgivere på samme arbejdssted eller

  • 3) kommuner eller regioner og selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst.

•••

Stk. 2 Organisering efter stk. 1 er betinget af,

  • 1) at der er indgået aftale i henhold til § 7, og

  • 2) at hver af de deltagende virksomheder er repræsenteret i arbejdsmiljøorganisationen.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan og under hvilke vilkår aftaler efter stk. 1 og 2 kan indgås, og om de deltagende virksomheders repræsentation i en arbejdsmiljøorganisation for flere virksomheder. Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

•••
profile photo
Profilside