14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 75

Lov om arbejdsmiljø paragraf 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om pligt til anmeldelse af arbejdsulykker, forgiftningstilfælde, erhvervssygdomme og andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

•••

Stk. 2 Den, som under udøvelse af offentlig tjeneste eller hverv får kendskab til forhold, der strider mod denne lov eller regler udstedt i henhold til loven, skal underrette Arbejdstilsynet herom.

•••

Stk. 3 Inspektionsorganer, der er akkrediteret til kontrol, periodiske undersøgelser, prøvninger el.lign., skal underrette Arbejdstilsynet, hvis de vurderer, at et teknisk hjælpemiddel eller dele af et teknisk hjælpemiddel er til fare, hvis der ikke gribes ind. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

•••

Stk. 4 En læge, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal underrette Arbejdstilsynet. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

•••
profile photo
Profilside