14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 65c

Lov om arbejdsmiljø paragraf 65c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65c Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan opnås gennem akkrediteret certificering. Akkrediteret certificering foretages af et certificeringsorgan. De pågældende organer skal være akkrediteret hertil af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

•••

Stk. 2 Certificeringsorganer betaler for at blive akkrediteret efter regler fastsat af akkrediteringsorganet. Virksomhederne betaler for certificering, herunder udstedelse af certifikat.

•••

Stk. 3 Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er gyldigt 3 år fra udstedelse.

•••
profile photo
Profilside