14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 65a

Lov om arbejdsmiljø paragraf 65a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65a En virksomhed med ansatte kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. § 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat skal vedrøre enten den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder eller en eller flere produktionsenheder.

•••

Stk. 2 Ved en virksomhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås en juridisk enhed i form af:

  • 1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver.

  • 2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

  • 3) En statslig administrativ enhed.

  • 4) En region.

  • 5) En kommune.

  • 6) Et kommunalt fællesskab.

•••

Stk. 3 Ved en produktionsenhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås:

  • 1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse.

  • 2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.

  • 3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

•••

Stk. 4 Der kan ikke udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat for en byggeplads.

•••
profile photo
Profilside