14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 65

Lov om arbejdsmiljø paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Beskæftigelsesministeren kan nedsætte et repræsentativt sammensat, sagkyndigt nævn til at træffe afgørelser efter de regler, der udstedes i medfør af loven i spørgsmål om, hvorvidt en ung under 18 år må udføre et arbejde under hensyn til pågældendes helbredstilstand.

•••

Stk. 2 Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om nævnets sammensætning, virksomhed samt om finansiering af nævnets virksomhed.

•••
profile photo
Profilside