14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 49

Lov om arbejdsmiljø paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fremstilling, import, oplagring, transport og anvendelse af stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, herunder om emballering, omfyldning og mærkning. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan give regler om forbud imod fremstilling, import og anvendelse af særligt farlige stoffer og materialer.

•••
profile photo
Profilside