14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 46

Lov om arbejdsmiljø paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v., herunder om Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

  • 1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,

  • 2) forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion, udførelse og opstilling,

  • 3) godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller overlades til brugeren eller tages i brug,

  • 4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.

•••
profile photo
Profilside