14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 41

Lov om arbejdsmiljø paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

  • 1) at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt en prøve eller opnået en bestemt alder,

  • 2) beskæftigelse af personer med legemlige eller åndelige mangler eller lidelser, der kan indebære øget fare for ulykker eller sygdom ved visse arbejder,

  • 3) begrænsninger i adgangen til at lade ansatte arbejde alene.

•••
profile photo
Profilside