14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 40

Lov om arbejdsmiljø paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Hvor hensynet til de ansattes sikkerhed eller sundhed kræver det, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

  • 1) at der skal udarbejdes planer over arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder, og

  • 2) at sådanne planer og ændringer i dem skal forelægges Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse, før de bringes til udførelse.

•••
profile photo
Profilside