14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 39

Lov om arbejdsmiljø paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, herunder om Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

  • 1) sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, rystelser, stråling, støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger,

  • 2) forbud mod særligt farlige arbejder, arbejdsprocesser og -metoder,

  • 3) opslag eller egnet markering.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, herunder om hvem der skal afholde udgifterne hertil.

•••
profile photo
Profilside