14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsmiljøloven § 30

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsmiljøloven § 30:

Det foreslås, at der indføres en præcisering i § 30, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, således at begreberne byggevarer og personlige værnemidler nævnes.Arbejdstilsynet har en fast administrativ praksis for, at byggevarer og personlige værnemidler også er omfattet af bestemmelsen i § 30, stk. 1. Forslaget har derfor alene til formål ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.