14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 22

Lov om arbejdsmiljø paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet og føre registre efter regler, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

•••

Stk. 2 Direktøren for Arbejdstilsynet kan til statistisk brug forlange oplysninger af arbejdsgiveren om

  • 1) de ansattes antal, køn, alder og sundhedsforhold,

  • 2) maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler,

  • 3) stoffer og materialer,

  • 4) andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning.

•••

Stk. 3 Hvis statistikken offentliggøres, må navn eller firma ikke nævnes.

•••
profile photo
Profilside