14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 12

Lov om arbejdsmiljø paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Rådgivning
Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet Rådgivningsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside