14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsmarkedsbidragsloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsmarkedsbidragsloven § 8:

Til § 8
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og at den får virkning fra indkomståret 2011. Det foreslås, at den eksisterende arbejdsmarkedsbidragslov ophæves med virkning fra 1. januar 2011. For personer, som anvender forskudt indkomstår, foreslås det dog, at den eksisterende lov har virkning frem til påbegyndelse...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.