14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmarkedsbidragsloven § 8

Lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmarkedsbidragsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 121 af 07. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra indkomståret 2011.

•••

Stk. 2 Lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2008 ophæves med virkning fra den 1. januar 2011, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 For personer, for hvem indkomståret 2011 påbegyndes på et andet tidspunkt end den 1. januar 2011, har lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. stk. 2, virkning frem til tidspunktet for påbegyndelsen af indkomståret 2011.

•••
profile photo
Profilside