14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmarkedsbidragsloven § 6

Lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmarkedsbidragsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 121 af 07. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Til personer omfattet af § 5, som modtager ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift, ydes en godtgørelse på 8,7 pct. af biblioteksafgiften.

•••

Stk. 2 Godtgørelsen ydes i det indkomstår, hvor biblioteksafgiften modtages. Godtgørelsen indgår i bidragsgrundlaget efter denne lov og medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår. Godtgørelsen betragtes som indbetalt foreløbig skat og modregnes i modtagerens slutskat for det pågældende indkomstår, jf. kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra i.

•••
profile photo
Profilside