Bøger, som nævner Arbejdsløshedsforsikringsloven § 90b

Bemærk, at § 90b blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 90b, om det har en betydning.

Profilering i den digitale forvaltning

- Side 68 -

...tobaksvarelovens § 33, elsikkerhedslovens § 14, dyrlægelovens § 16 a, arbejdsløshedsforsikringslovens §§ 90 b-c, landbrugslovens § 47, spillelovens § 49, spilleafgiftslovens § 31, olieberedskabslovens § 14, fødevarelovens § 54 a og til en vis grad skattekontrollovens § 68. Dette peger i retning af, at der er tale om en ganske omfattende aktivitet.

Læs på Jurabibliotek