Arbejdsløshedsforsikringsloven § 75l

Denne konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 114 af 24. marts 1970, jf.
lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022,
som ændret ved lov nr. 371 af 28. marts 2022, lov nr. 452 af 20. april 2022 og lov nr. 831 af 14. juni 2022

§ 75l

Udbetaling Danmark administrerer tilbagebetalingen af lånet efter ophør af tilbuddet om erhvervsuddannelsen.

Stk. 2 Tilbagebetaling af lånet skal normalt begynde 1 år efter udløb af det år, hvor tilbuddet er ophørt.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilbagebetaling af lånet, herunder hvornår tilbagebetalingen senest skal påbegyndes og afsluttes.