Bøger, som nævner Arbejdsløshedsforsikringsloven § 75h

Ligestillingslovene bind 2 (8. udg.)
Forfattere: Christina D. Tvarnø, Ruth Nielsen, Agnete L. Andersen og Kirsten Precht
Udgivelsesdato: 30. aug 2023
DJØF Forlag

- Side 910 -

U 1992.598 H (§ 75 h i arbejdsløshedsforsikringsloven, barselsorlov og retten til feriedagpenge)

Læs på Jurabibliotek