Arbejdsløshedsforsikringsloven § 70

Denne konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 114 af 24. marts 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 26. februar 2024

§ 70

Dagpengenes størrelse for deltidsforsikrede medlemmer er højst 2/3 af det beløb, der er fastsat efter § 47, stk. 1, 4. pkt. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2 Alle afledte satser for deltidsforsikrede beregnes med udgangspunkt i beløbet efter stk. 1, 2. pkt. Herefter foretages afrunding til nærmeste hele kronebeløb.

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 11, stk. 2 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 12, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 2 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 3 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 4 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 5 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 8 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 15, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 17, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 17, stk. 2, nr. 3 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 18, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 19, stk. 1 Feriedagpengebekendtgørelsen § 5, stk. 3 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 39, stk. 1 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 1, stk. 6 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 1, nr. 4, litra a Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 1, nr. 5 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 2 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 28, stk. 2 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 2, stk. 1