Arbejdsløshedsforsikringsloven § 47

Denne konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 114 af 24. marts 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 26. februar 2024

§ 47

Dagpengenes højeste beløb udgør for 1 måned 18.113 kr. pr. 1. januar 2016. Beløbet reguleres en gang om året pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene 2020-2023 udgør 0,75. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

Stk. 2 Dagpengenes højeste beløb for 1 dag fastsættes, ved at beløbet efter stk. 1, 4. pkt., divideres med 160,33, som herefter ganges med 7,4. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3 Alle afledte satser for fuldtidsforsikrede beregnes med udgangspunkt i beløbet efter stk. 1, 4. pkt. Herefter foretages afrunding til nærmeste hele kronebeløb.

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 16, stk. 4 Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 16, stk. 5 Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 16, stk. 6 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft § 1, stk. 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 123, stk. 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 124, stk. 3 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 2, stk. 1 Aktivloven § 74a, stk. 2 Feriedagpengebekendtgørelsen § 5, stk. 3 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 3, stk. 8 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 11, stk. 2 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 12, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 2 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 3 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 4 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 5 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 8 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 15, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 17, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 17, stk. 2, nr. 3 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 18, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 19, stk. 1 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 39, stk. 1 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 7, stk. 1 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 7, stk. 2 Seniorskatteloven § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser § 12, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 1, stk. 6 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 1, nr. 4, litra a Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 1, nr. 5 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 2 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 28, stk. 2 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 2, stk. 1 Pensionsloven § 26l, stk. 1