14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 9:

Efter den nugældende lovbestemmelse påhviler det arbejdsformidlingschefen ved regionskontoret, ved siden af hvervet som tilforordnet arbejdsmarkedsnævnet, tillige at virke som nævnets sekretær. Da de kommende sekretariatsledere i praksis vil kunne komme til at varetage funktioner, som i dag er tillagt nævnets sekretær, foreslås lovteksten affattet ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.