14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 87b

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 87b:

Udgangspunktet er, at en tidligere straffet person har samme ret til henholdsvis arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som en tilsvarende ustraffet person. Dog er et medlem efter de gældende regler i § 87 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udelukket fra at få udbetalt arbej...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.