14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 85b

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 85b:

Efter den gældende bestemmelse i § 85 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. indbetales der et ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge og dagpenge efter artikel 64 eller 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF om koordinering af de sociale sikringsordninger.Efter den gældende § 85 d i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan ef...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.