14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 85

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 85:

Hensynet til administrationen af den fælles bidragsopkrævning nødvendiggør, at bestemmelserne om selve bidragsopkrævningen samordnes. Der foreslås derfor indsat en bestemmelse, hvorefter der kan gives Arbejdsmarkedets Tillægspension adgang til at give henstand med indbetalingen samt til at eftergive bidrag og renter. Endvidere foreslås morarentesat...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.