14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n:

Personer, som er visiteret til fleksjob, jf. kap. 7 i lov om aktiv socialpolitik, kan ifølge socialministerens forslag til lov om fleksydelse - L 135 af 15. december 2000 - tilmeldes fleksydelsesordningen efter lovens ikrafttræden. En person, som har været tilmeldt fleksydelsesordningen, men som ophører med at være omfattet ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.