14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 65a

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 65a:

Det foreslås, at der i lovens kapitel 10, Ret til dagpenge, indsættes en ny bestemmelse (§ 65 a), som omhandler medlemmets medvirken og arbejdsløshedskassernes sagsoplysning og partshøring i forbindelse med ret til ydelser. Bestemmelsen erstatter i det væsentlige de retningslinjer om partshøring m.v., der følger af vejledning nr. 19 af 4. mart...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.