14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 57a

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 57a:

Til § 57 a Efter gældende regler i § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om retten til dagpenge for et medlem, som under ledighed har bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Beskæftigelsesministeren har med hjemmel i denne bes...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.