14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsløshedsforsikringsloven § 34

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Vedtægter
En anerkendt arbejdsløshedskasses vedtægt skal være i overensstemmelse med en standardvedtægt, som fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet.

•••

Stk. 2 Vedtægten skal indeholde oplysninger om:

  • 1) Kassens navn, hjemsted, formål og faglige område.

  • 2) Kassens ledelse og de enkelte organers myndighed samt om urafstemning.

  • 3) Medlemmernes rettigheder og pligter.

  • 4) Regnskabsvæsen, kasseeftersyn og revision samt anbringelse af kassens midler. Af kassens revisorer skal mindst én være statsautoriseret revisor.

  • 5) Regler om vedtægtsændringer og om formuens anvendelse ved anerkendelsens bortfald.

•••
profile photo
Profilside