14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 100d

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 100d:

Det foreslås, at der i en ny bestemmelse – § 100 c – i et nyt kapitel 16 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. skabes hjemmel til, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte regler, som fraviger reglerne i loven eller regler fastsat i medfør af loven, med henblik på at gennemføre forsøg og udviklings...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.