14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 100c

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 100c:

Til § 2 Det foreslås, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav på bl.a. dagpengegodtgørelse, ubetalte arbejdsgiverbidrag, uberettiget modtagne dagpenge eller andre ydelser fra kassen, samt forudbetalte feriedagpenge, som inddrives i medfør af §§ 84, stk. 9, 85 b, stk. 1, 86, stk. 11, og 86 a, stk. 3, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.