14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsløshedsforsikringsloven § 100a

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsløshedsforsikringsloven § 100a:

Den nugældende § 100 a blev efter henstilling fra Registertilsynet indsat i arbejdsløshedsforsikringsloven ved lov nr. 217 af 30. maj 1980. Bestemmelsen angiver de forskellige anvendelsesmuligheder for edb-registre inden for arbejdsløshedsforsikringsområdet, men tager ikke stilling til hvordan oplysningerne skal tilvejebringes. D...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.