Apotekerloven § 72

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023

§ 72

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v. Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler Bekendtgørelse om reklame m.v. for lægemidler til mennesker Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Koblingsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler Bekendtgørelse om distribution af lægemidler Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler Bekendtgørelse om sygehusapotekers udførelse af opgaver for offentlige og private virksomheder og institutioner Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg Bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr