Apotekerloven § 44

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023,
som ændret ved lov nr. 1778 af 28. december 2023

§ 44

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om beregning af apotekernes priser ved salg til forbrugerne af lægemidler, hvis forhandling er forbeholdt apoteker, eller som sælges efter recept. Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om beregning af apotekernes priser ved salg til forbrugerne af dosisdispenserede lægemidler, jf. § 11, stk. 1, nr. 11, og § 12, stk. 1, nr. 2, samt regler om afregning ved samhandel med dosisdispenserede lægemidler, jf. § 12, stk. 1, nr. 2. Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om apotekernes gebyr for genordination, jf. § 11 a, stk. 1. Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Stk. 4 Fastsættelse af regler efter stk. 1-3 sker efter høring af organisationer, der repræsenterer henholdsvis regionsrådene, apotekere, forbrugere, konkurrencemyndigheder, lægemiddelindustrien og erhvervslivet i øvrigt.

Stk. 5 I lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. marts 2023 er der et paragraftegn før "sundhedsloven". Denne fejl stammer tilbage fra 2008-lovbekendtgørelsen, hvor man har glemt at slette paragraftegnet, da man implementerede § 3, nr. 2, fra lov nr. 1556 af 20. december 2006, hvor "§ 7, stk. 1 og 2, i lov om offentlig sygesikring" blev til: "sundhedslovens §§ 143-154". Vi har derfor valgt at slette paragraftegnet. Ved salg af håndkøbslægemidler, der i henhold til § 60, stk. 2, i lov om lægemidler er undtaget fra apoteksforbehold, skal apoteket efter nærmere af indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte regler tage samme pris for lægemidlet, uanset om lægemidlet sælges med eller uden tilskud efter  sundhedslovens §§ 143-154, og uanset hvilken apoteksenhed lægemidlet sælges fra.

Stk. 6 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om beregning af apotekernes priser ved salg til dyreejere af opsplittede lægemidler til veterinær brug, jf. § 12, stk. 1, nr. 6. Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler