14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 75

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 (Udelades).

•••

Stk. 2 (Udelades).

•••

Stk. 3 For så vidt angår forhold, hvorom der efter loven skal eller kan fastsættes administrative forskrifter, forbliver administrative forskrifter udstedt i medfør af lov om apotekervæsenet i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

•••

Stk. 4 Overtrædelse af de bestemmelser, der forbliver i kraft efter stk. 3, kan straffes med bøde. § 73 i denne lov finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Apotekerfonden ophæves, og dens aktiver og passiver overføres til staten.

•••

Stk. 6 For apotekerbevillinger, der er meddelt i henhold til lov nr. 107 af 31. marts 1932 om apotekervæsenet, gælder reglerne i den nævnte lovs § 62, stk. 2, om bortfald af apotekerbevillinger fortsat.

•••
profile photo
Profilside