14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 71b

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 71b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71b Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om apotekers indbetaling af gebyr til dækning af Sundhedsstyrelsens omkostninger ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter loven og Sundhedsstyrelsens omkostninger til transport af elektroniske recepter, jf. sundhedslovens § 157. De private apotekers gebyr fastsættes som en procentsats af apotekets omsætning. Sygehusapotekernes gebyr fastsættes til et fast årligt beløb for hvert sygehusapotek og sygehusapoteksfilial. Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

•••

Stk. 2 Gebyrer efter stk. 1, der ikke indbetales rettidigt, tillægges rente på 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

•••
profile photo
Profilside