14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 69

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 69

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§69 Borgerlig straffelovs § 152 og finder tilsvarende anvendelse på:

  • 1) medlemmer af og stedfortrædere i det i § 68 omhandlede nævn,

  • 2) sagkyndige, der afgiver erklæringer til nævnet.

  • 3) repræsentanter, der er nævnt i § 68, stk. 2,

  • 4) medhjælpere for de personer, der er nævnt under nr. 1-3, og

  • 5) konsulenter, der er nævnt i § 67.

•••

Stk. 2 Hvad de personer, der er nævnt i stk. 1, erfarer i forbindelse med virksomheden, skal betragtes som en hemmelighed.

•••
profile photo
Profilside