14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 62

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Staten yder efter nærmere regler, der fastsættes af ministeren for sundhed og forebyggelse, pension til: Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning Bekendtgørelse om lukning for optagelse af visse farmaceutiske kandidater og eksaminanter i apotekervæsenets pensionsordning

  • 1) apotekere, der er meddelt bevillingen inden den 1. juli 1994,

  • 2) sygehusapotekere, farmaceutiske kandidater og eksaminater, der inden et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for sundhed og forebyggelse, er optaget i apotekervæsenets pensionsordning i henhold til § 56 eller § 86, stk. 4, i lov om apotekervæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 513 af 24. september 1975, som ændret ved § 11 i lov nr. 299 af 8. juni 1977, og

  • 3) de under nr. 1 og 2 nævnte farmaceuters efterlevende ægtefæller og børn.

•••

Stk. 2 Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 lægges de for statens tjenestemænd gældende bestemmelser til grund, medmindre særlige forhold taler for afvigelse.

•••
profile photo
Profilside