14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 61g

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 61g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§61g Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om betaling af et gebyr for Sundhedsstyrelsens behandling af en ansøgning om oprettelse af privat sygehusapotek eller privat sygehusapoteksfilial efter § 61 a og for Sundhedsstyrelsens kontrol efter § 65. Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker

•••

Stk. 2 Gebyrer efter stk. 1, der ikke indbetales rettidigt, tillægges rente på 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

•••
profile photo
Profilside