14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 61a

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 61a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§61a Private sygehusapoteker og private sygehusapoteksfilialer kan med Sundhedsstyrelsens tilladelse oprettes af ejere af private sygehuse, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Ved et privat sygehus forstås i denne lov en privat sygdomsbehandlende institution, hvor behandlingen sker under lægeligt ansvar, og som ud over eventuel ambulant behandling varetager behandling under indlæggelse. Sygehuset skal være indrettet med henblik på behandling af indlagte patienter og bemandet med som minimum plejepersonale i vagt mindst fem døgn om ugen.

•••
profile photo
Profilside